Token là gì ?

Token là một mã được tạo ra từ các ứng dụng Facebook. Và sử dụng để đăng nhập trang web AutoLikeNhanh của chúng tôi.


Làm thế nào để Nhận Likes ?

Nếu bạn muốn tăng Facebook của bạn thích sau đó bạn phải bắt đầu sử dụng máy Liker và bắt đầu đạt được sự nổi tiếng.

Làm thế nào để " Đăng nhập" trong máy Liker (Cập nhật ) ?

Thực hiện theo các bước :

Bước 1 :

Thay đổi Cài đặt người theo dõi Ai có thể thiết lập theo tôi để tất cả mọi người / công khai.

Bước 2 :

Click Me Và nhấn cho phép tất cả các quyền. Cuối cùng nó sẽ như này .

Bước 3 :

Click Me và cuối cùng bạn sẽ có được loại liên kết này . Chỉ cần sao chép toàn bộ URL và dán vào trang chủ.

How To Use AutoLikeNhanh or Get likes.